Sambutan Kepala Madrasah

Assalamualaikum wr wb

Puji dan syukur kita panjatkan ke haribaan Illahi Robbi yang telah menganugerahi limpahan kenikmatan kepada kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, shohabatnya dan kepada kita sebagai ummatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca/pengunjung yang telah menyempatkan mampir dan membuka lembaran demi lembaran web kami.

Pembaca yang dirohmati Allah

Website ini merupakan wadah aktivitas dan kreativitas segenap komponen MAN 2 Kuningan. Wensite ini juga dapat dijadikan sebagai media untuk menjalin silaturahim antara MAN 2 Kuningan dengan lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran website ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi komponen MAN 2 Kuningan, umumnya bagi seluruh pengunjung di mana saja berada. Dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan sumbang saran dari pengunjung/pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan website MAN 2 Kuningan kedepannya.

Kuningan, Maret 2017

Kepala MAN 2 Kuningan